กลุ่มแม่มด

Nature Ritual. Occult. WICCAN. )o(

หากเธอ กำลัง ค้นหา วิถีทาง แห่ง ธรรมชาติ สิ่งที่ซ่อนอยู่ ภายในจิตใจ และ ความหวาดหวั่น วิตก ในสิ่งที่พบเจอ แม้แต่ประสบการณ์ ที่เลวร้าย ลองเข้ามาสู่เส้นทางของแม่มด และ ทิ้งอดีต ลืมเลือน โลกที่โหดร้าย โดยเข้าใจธรรมชาติ ทั้งขาวและดำ ไม่ต้องแบ่งแยก และ สัมผัสมันด้วยรักและความจริงใจ

เรียนรู้ การเป็นแม่มด Wicca. ฝึกพลังจิต Spiritual Rite. Occult.

ศึกษา เส้นทางการเป็นแม่มด

Witchcraft เป็นวิถีทางปฏิบัติที่นอกกรอบของศาสนากระแสหลัก สำหรับผู้ที่ศึกษา แม่มด พลังจิต คือการฝึกแสวงหา wisdom ด้วยตนเอง โดยใช้หลักการผสมผสานการฝึกแนวทางความเชื่อจากที่ต่างๆ ทั้งศาสนากระแสหลัก และลัทธิโบราณที่สูญหายไปแล้ว

ผู้ที่ต้องการเป็นแม่มด สามารถขอรับแบบทดสอบ เพื่อเข้ามาฝึกในกลุ่มแม่มดของเราได้
<ทำแบบทดสอบ เพื่อเป็นแม่มด>