อยากเป็นแม่มด

การเป็นแม่มด ทำอย่างไร ?
แม่มด มีพลังจิตไหม ?

เวทย์มนต์ มีจริงไหม ?

เวทย์มนต์ มาจากไหน ?

เราจะฝึกเวทย์มนต์ ได้อย่างไร ?

แม่มด มีที่มาจากไหน ?